top of page

UZMANĪBAS DEFICĪTS UN HIPERAKTIVITĀTES SINDROMS

UDHS

Kāda saistība disociācijai ar UDHS? Izrādās tomēr, ka šāda pastāv. Saskaņā ar 2006.gada pētījumu (Endo et al., 2006), trešajai daļai no vardarbībā cietušiem bērniem ir diagnosticēts arī UDHS, un šiem bērniem tika konstatēti arī disociatīvie traucējumi. Savukārt 2015.gada pētījumā (Ozdemir et al., 2015) konstatēta cieša saistība starp UDHS, disociatīviem traucējumiem (PTST) un pēctraumas stresa traucējumiem, kur tieši UDHS pastiprināja PTST simptomus pēc PTST izveidošanās. Vienā no šobrīd jaunākajiem pētījumiem (Kandeger et al., 20022) tika konstatēts, ka impulsīva hiperaktivitāte, uzmanības deficīts, depresija, bērnībā pieredzēta seksuāla vardarbība ir bieži sastopami izteiktas disociācijas gadījumos.

Tieši tādēļ disociatīvu simptomu gadījumos nepieciešams ņemt vērā arī UDHS ietekmi. Un pretēji - UDHS gadījumā vēlams pārliecināties vai tos nepapildina disociatīvi simptomi.

UDHS gadījumā var būt daži vai vairāki no tālāk minētajiem biežāk sastopamajiem simptomiem, tomēr vīriešiem un sievietēm tie var kombinēties un izpausties dažādi.

UDHS diagnozes precīzai noteikšanai nepieciešams veikt psiholoģisko izpēti un vērsties pie speciālista (neirologa vai psihiatra). Psiholoģiskajai izpētei varat pieteikties šeit:

uzmanības deficīts un hiperaktivitātes sindroms
UDHS: About Me

UZMANĪBAS DEFICĪTA UN HIPERAKTIVITĀTES SINDROMA SIMPTOMI

 • Nespēja nosēdēt mierīgi, nekustīgi. Nepieciešamība kustēties vai kustināt kādu ķermeņa daļu (mainīt ķermeņa pozu, kustināt kāju, raustīt matus, knibināt vai grauzt nagus).

 • Grūtības ilgstoši koncentrēties uz kādu uzdevumu un veikt to bez kļūdām, īpaši ilgstoša, monotona darba laikā.

 • Grūtības pabeigt uzsākto, īpaši, ja tas ir vai kļūst garlaicīgi.

 • Grūtības saglabāt fokusu uz kādu nodarbi, viegli novirzoties uz pat nelieliem traucēkļiem vai stimuliem.

 • Grūtības sagaidīt savu kārtu, piemēram, sarunas vai diskusijas laikā; tendence pārtraukt citus verbāli vai ar savu uzvedību.

 • Darbības uzsākšana, nepārdomājot sekas vai darāmo (piemēram, uzsākt iet pāri ielai, nepārbaudot satiksmi, paņemt vai nolikt traukus, nepārliecinoties par virsmu u.tml.).

 • Neuzmanīgums un mantu zaudēšana, nespēja atcerēties kur tās ir noliktas.

 • Grūtības organizēt savu darbību, ikdienu. Grūtības noteikt prioritātes un sekot tām.

 • Grūtības plānot savu laiku un sekot laika robežām (kavēšana, grūtības pabeigt darbu laicīgi u.tml.).

 • Impulsīva rīcība, impulsivitāte, kas var radīt pārmērīgi ātru lēmumu pieņemšanu, nepārdomājot sekas.

 • Zema frustrācijas tolerance, ātri aizsvilstoties, reaģējot emocionāli; grūtības kontrolēt savas emocijas, īpaši frustrējošās situācijās.

 • Pārmērīga emocionalitāte un grūtības pieņemt pat šķietamu noraidījumu.

 • Pārmērīgs fokuss uz sevi, savām emocijām, vajadzībām un vēlmēm, kā arī to tūlītēju apmierināšanu.

UDHS: Text

NEKOMPENSĒTA UDHS RISKI DZĪVES LAIKĀ

Nediagnosticēts un nekompensēts UDHS bērnībā var atstāt iespaidu uz bērna rakstura, uzvedības un pašnovērtējuma veidošanos, jo vecāki, skolotāji un citi pieaugušie bieži vien pārmet šādiem bērniem "sliktu" uzvedību.

Pārmērīgi aktīvs bērns var tikt kritizēts un bieži pat, bērnaprāt, nepelnīti sodīts. Šādos gadījumos bērns var sākt sacelties pret negodīgo sodu un autoritātēm, kā rezultātā bērnam pieaugot var attīstīties asociālas personības traucējumi.

Biežās kritizēšanas un aizrādījumu rezultātā bērnam var veidoties neiederīguma vai pat defektivitātes sajūta. Šajā gadījumā visbiežāk veidojas zema pašvērtība, bet dzīves laikā var attīstīties arī depresija un trauksme.

Neiemācoties regulēt savu aktivitāti, uzmanību un emocijas, var veidoties emociju regulācijas grūtības. Šādos gadījumos cilvēks vai nu pārmērīgi asi reaģē uz notiekošo un apkārtējiem, vai arī iemācās savas emocijas slēpt vai pat bloķēt.

Savukārt grūtības noturēt uzmanību, turpināt darboties gadījumos pat, ja darbība kļūst garlaicīga, var radīt grūtības darbā. Šādos gadījumos bieži rodas kļūdas, vai arī cilvēks nespēj strādāt vienā darbavietā vai pat darbības jomā pietiekoši ilgi, lai spētu veidot veiksmīgu karjeru.

Iespējamas arī citas grūtības, bet tās var atšķities cilvēkiem ar dažādu tepmeramentu, raksturu, kā arī ir atšķirības UDHS simptomos sievietēm un vīriešiem.

UDHS: Text

UDHS ATŠĶIRĪBAS VĪRIEŠIEM UN SIEVIETĒM

Visbiežāk UDHS asociējas ar nemierīgumu, pārmērīgu kustīgumu un "nepaklausīgu" uzvedību. Šīs pazīmes var būt raksturīgas gan vīriešiem, gan sievietēm. Tomēr sievietēm UDHS simtomi vairāk izpaužas sekojošā veidā:

 • Nespēja fokusēt uzmanību uz sīkām detaļām, pielaižot neuzmanības kļūdas.

 • Grūtības veikt vairākas lietas vienlaicīgi.

 • Grūtības uzklausīt instrukcijas un sekot tām.

 • Grūtības fokusēties.

 • Pārāk viegla novēršanās uz citiem stimuliem.

 • Nekārtīgums, grūtības pašorganizēties.

 • Aizmāršīgums, tai skaitā ikdienišķu lietu aizmiršana.

 • Grūtības klausīties un fokusēties uz sarunu, diskusiju.

 • Pārmērīgs satraukums un nervozēšana pat par sīkumiem.

UDHS: Text
bottom of page