top of page

TRAUMA

Traumas veidi

Trauma var būt ne tikai fiziska. Patiesību sakot, fiziska trauma ir gan labāk redzama, gan (dažkārt) vieglāk izārstējama. Fizisku traumu nav iespējams noliegt vai izslēgt no apziņas.

Psihoemocionāl trauma ir mazāk pamanāma, tomēr bieži tā var būt daudz grūtāk pārvarāma. 

Nelaimes gadījumi, katastrofas, avārijas, pēkšņs un negaidīts tuvinieka zaudējums, un, protams, vardarbība - fiziska, verbāla un emocionāla - var atstāt būtiskas sekas cilvēka veselības stāvoklī.

traumējoša pieredze un tās ietekme uz ikdienas funkcionēšanu
Traumas pieredze: About Me

VIENKĀRŠA TRAUMA

Traumas veidi

Vienkārša trauma nenozīmē viegla. Arī vienkārša trauma var būt ļoti dziļa un sāpīga Tomēr vienkāršai traumai ir dažas pazīmes:

 1. Visbiežāk tiek pieredzēta pieaugušā vecumā

 2. Parsti viens notikums, kas

 3. Nav pārmērīgi ilgstošs

 4. Nav saistīts ar citiem cilvēkiem (piemēram, slimība, dabas katastrofa, nelaimes gadījums u.c.), vai arī

 5. Ir saistīts ar citiem cilvēkiem, tomēr ir salīdzinoši nevardarbīgs (piemēram, apzagšana, šķiršanās, ģimenes locekļa nāve)

traumējoša pieredze un tās ietekme uz ikdienas funkcionēšanu
Traumas pieredze: About Me
traumējoša pieredze un tās ietekme uz ikdienas funkcionēšanu

KOMPLICĒTA TRAUMA

Traumas veidi

Kompleksa trauma visbiežāk ir:

 1. Saistīta ar citiem cilvēkiem

 2. Atkārtota vai ilgstoša

 3. Pamešana vai vardarbība no aprūpētāju puses
 4. Pieredzēta bērna vecumā vai pusaudža gados
 5. Cilvēks ir sajutis visaptverošas bailes, bezpalīdzību, kontroles zaudēšanu, nāves draudus vai spēcīgu niknumu
 6. Cilvēks var būt vienlaicīgi izjutis bailes un niknumu, īpaši gadījumos, ja to nebija iespējams izpaust

Traumas sekas var padziļināt dažādi papildus faktori, kā attiecības ar veicākiem, vai atbalsta, palīdzības un resursu trūkums.

Traumas pieredze: About Me
bottom of page